วิธีการใช้งาน

วิธีการนัดผู้ป่วยใหม่ Online สถาบันราชานุกูล 

 
 
 

การสร้างรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน 

 
 

การยกเลิกนัด 

 
 

การนัดอีกครั้งหลังจากยกเลิกหรือเลยวันนัด

 
 
 

การนัดอีกครั้งหลังจากเลยวันนัด